فیلترشکن جهت دسترسی آسانتر به مطالب سایت

فیلترشکن برای دسترسی آسانتر به مطالب سایت و عبور از فیلترینگ

همراهان و ایمان داران عزیز

با توجه به فیلترینگ سایت هایی که در زمینه حقوق اقلیت های مذهبی و نوکیشان مسیحی فعالیت میکنند تصمیم گرفتیم که هر روز آپدیت فیلتر شکن های مختلف را برایتان ارسال کنیم

برای دریافت فیلترشکن لطفا به ایمیل آدرس زیر یک متن خالی ارسال کنید

hamidrezahosseink@gmail.com

هات اسپات شیلد

فیلترشکن

فیلترشکن