آشنایی با کتاب مقدس و شروع یک زندگی دوباره

آشنایی با کتاب مقدس و شروع یک زندگی دوباره

آشنایی با کتاب مقدس

آشنایی با کتاب مقدس

 آشنایی با کتاب مقدس و آنچه باید درباره آن بدانیم

تعریف عمومی از کتاب مقدس : به مجموعه کتاب هایی که از سوی خداوند به عنوان کتاب آسمانی نازل شده و مسیحیان و یهودیان به آن اعتقاد دارند کتاب مقدس می گویند.

کتب مقدس شامل 66 کتاب است و توسط 40 مرد با ایمان انتخاب شده از سوی خداوند به نگارش در آمده که اولین نویسنده این کتاب ها حضرت موسی و آخرین آن یوحنا بود.

کتاب های مقدس که از دو بخش مجزای عهد عتیق و عهد جدید که به ترتیب به زبان عبری و یونانی نوشته شده، تشکیل می شود

آشنایی با کتاب مقدس

آشنایی با کتاب مقدس

عهد عتیق و نگاهی اجمالی به آن

نام بخشی از کتاب های مقدس عهد عتیق است که متشکل از 39 کتاب از مجموع شصت و شش کتب مقدس را به خود اختصاص داده و به پیمانی اشاره دارد که بین خداوند و حضرت ابراهیم بسته شده بود

این بخش که به وجود آمدن این ارتباط نزدیک باعث ایمان آوردن حضرت ابراهیم به خداوند شده است. همچنین موضوع این کتاب از خلقت جهان و انسان ها شروع شده و در ادامه به شرح زندگی پیامبران بعد از ابراهیم می پردازد.

بیشتر بدانیم : کلیسای خانگی در ایران

عهد جدید به چه معناست ؟

بصورت کلی انجیل یعنی خبر خوش ، خبری که در آن بشارت به بخشایش است
کتاب انجیل یا همان متون عهد جدید از واژه ای یونانی گرفته شده و به معنای خبر خوب است،

این بحش متشکل از 27 کتاب از مجموع کتب مقدس بوده و اغلب ایمانداران آن را به عنوان کتاب فرستاده از سوی خداوند قبول دارند.

آشنایی با کتاب مقدس

آشنایی با کتاب مقدس

این بحش به چه موضوعاتی میپردازد ؟

موضوع این بخش از کتاب مقدس شامل مقامی ست که خداوند به عیسی مسیح اعطا می کند، پیمانی که قبل از آن با حضرت موسی بسته شده بود، همچنین این کتاب ارتباط جدید خداوند با انسان را نشان می دهد

انجیل چهارگانه چیست؟

اناجیل که نام دیگر کتاب انجیل چهار گانه است به چهار روایت مختلف اشاره دارد که از سوی چهار رسول و یار  عیسی مسیح (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) در مورد زندگی ایشان به نگارش در آمده است.

در واقع  این چهار روایت با وجود تفاوت ها و شباهت های زیادی که در نگارش دارند، چهار تصویر از عیسی مسیح را از زوایای گوناگون نشان می دهد.

آشنایی با کتاب مقدس

آشنایی با کتاب مقدس

در ادامه و در بخش بعدی مقاله به بخش های دیگر کتاب مقدس خواهیم پرداخت

ما را در توییتر دنبال کنید