فشار بر اقلیت ها ، چهار شهروند مسیحی برای اجرای حکم فراخوانده شدند

فشار بر اقلیت ها ، چهار شهروند مسیحی برای اجرای حکم فراخوانده شدند

فشار بر اقلیت ها

فشار بر اقلیت ها

فشار بر اقلیت ها ، چهار شهروند مسیحی برای اجرای حکم فراخوانده شدند

بر اساس گزارش های رسیده ، این شهروندان مسیحی برای اجرای حکم احضار شدند

ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق، معصومه قاسمی و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی، روز دوشنبه، هفتم شهریور ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه جهت اجرای حکم حبس به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند.

فشار بر اقلیت ها

فشار بر اقلیت ها

فقط ۲۴ ساعت به این چهار نفر، وقت داده شده تا خود را به دادسرا معرفی کنند.

طبق گزارش رسیده، خانم خواجوی قمی پایش اخیراً شکسته شده و در گچ قرار دارد

دادگاه تجدیدنظر، ۲۶ مرداد ماه، حکم مجموعاً ۲۲ سال زندان ژورف شهبازیان، ملیحه نظری، و مینا خواجوی قمی را تأیید کرد.

معصومه قاسمی و سمیه صادق، دو شهروند مسیحی دیگر که مادر و دختر هستند، به جزای نقدی محکوم شدند.

این پنج نفر پیشتر به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی به زندان و جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

پیشتر ایمان سلیمانی، وکیل ژوزف شهبازیان، مینا خواجوی و سمیه صادق، پیشتر در مورد تأیید حکم این شهروندان مسیحی گفته بود:

این حکم «بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، و بدون رعایت بدیهی‌ترین حقوق این شهروندان مسیحی، از جمله «حق دفاع و بدون برگزاری جلسه رسیدگی، و بدون توجه به دفاعات مستدل و مبسوط ارایه شده»، صورت گرفته‌است.

این پنج نفر پیشتر به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی به زندان و جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

احکام صادره به این قرار است

قاضی عباسعلی حوزان در حکم صادره آورده‌است

«ژوزف شهبازیان به اتهام تشکیل  کلیسای خانگی و اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور به تحمل ده سال حبس و مجازات تکمیلی

ملیحه نظری، مینا خواجوی هر یک به تحمل شش سال حبس

معصومه قاسمی، و سمیه صادق، به ترتیب به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۴ میلیون تومان و چهل میلیون تومان محکوم شده‌اند

در حکمی که قاضی آن را رای قطعی خوانده، بدون ارایه توضیح و استدلال حقوقی به «گستردگی فعالیت برخی از متهمان» اشاره شده‌است.

ادعای حکومت ایران در مورد آزادی عقیده

اتهام آقای شهبازیان در حالی مطرح می‌شود که بارها حکومت ایران ادعا کرده که مسیحیان در ایران یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها، از آزادی دینی و اجرای مراسم مذهبی برخوردار هستند.

این شهروند ارمنی به جز زندان، به مدت دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی شده و پس از پایان حکم دو سالی را باید در تبعید داخلی در شهرستان کهنوچ یا شهرستان‌های همجوار بگذارند. این شهروند مسیحی همچنین به مدت دو سال از سفر خارج از کشور ممنوع شده‌است.

مینا خواجوی قمی و ملیحه نظری، نوکیشان مسیحی، متهم بر «اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، شده بودند.

فشار بر اقلیت ها

فشار بر اقلیت ها

سونیا قاسمی و سمیه صادق، دو نوکیش مسیحی دیگر، نیز پیشتر با همین اتهامات به حبس محکوم شده بودند که این مجازات مبدل به پرداخت جزای نقدی شد.

در ماه‌های اخیر فشار بر مسیحیان در ایران تشدید شده‌است.

سرنوشت دیگر نوکیشان مسیحی که اخیرا بازداشت شده اند

سارا احمدی و همایون ژاوه، دو نوکیش مسیحی، نیز ۲۲ مرداد ماه، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای «شهید مقدس» تهران، بازداشت شدند. آقای ژاوه از پارکینسون شدید در رنج است و استرس شدید و عدم دستیابی به داروهایش، می‌تواند وضعیت سلامت وی را به شدت در خطر بیاندازد.

توییتر ما را دنبال کنید

اخیراً گروهی از کارشناسان سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، با انتشار بیانیه، به شدت از سرکوب اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران، از جمله نوکیشان مسیحی، ابراز نگرانی شدید کردند