خلقت شگفت انگیز

خلقت شگفت انگیز

کتاب مقدس با خدا شروع می کند. خداوند آسمانهای زیبا را در بالا و زمین را در پائین برای ما آفرید تا بر آن زندگی کنیم. زمانی وجود داشت که همه جا تاریک، تاریک بود. نه پرنده ای بود و نه حیوانی و نه حتی صدای خنده کودکی به گوش می رسید.سپس خداوند فرمود: “روشنایی بشود” و ناگهان روشنایی شد. خداوند روشنایی نامید. و این اتفاقی بود که در همان شب” و “روز”را از تاریکی جدا ساخت آنها را روز اول افتاد.در روز دوم، خداوند شروع به آفرینش دنیایی زیبا نمود. او آبها را از هوا جدا ساخت و آسمان آبی پدیدار گشت.در روز سوم، خداوند آبها را در اقیانوسها، نهرها، و رودها جمع نمود و زمین خشک ظاهر گردید. او دشتها، تپه ها، و کوهها را با چمن زارها، گلها، تاکستانها و درختان پوشانید. زیتون، سیب، گیلاس، هلو، و میوه های دانه دار، و انواع بوته ها نمو کردند.در روز چهارم، خدا جسمی درخشان و مدور در آسمان قرار داد، و آن خورشید بود. در شب ماه درخشان پدیدار شد و آسمان با ستارگان زیادی نقطه چین شد.در روز پنجم، همه جا سروصدا بود. خلقت خداوند در این روز چه بود؟ او پرندگان را آفرید که در آسمان پرواز کنند و ماهیها را که در آبها شناور باشند. آنان در اندازه ها، شکل ها، و رنگهای متفاوت آفریده شده بودند. وال ها، ماهیهای طلایی، گنجشگها، غازها، شتر مرغ ها جزو تعداد کمی از مخلوقات بسیاری بودند که خداوند آفریده بود.در روز ششم، بهایم، خزندگان، و حیوانات دیگری دیده شدند. خداوند گاوان، اسبان، گوسفندان، سگ ها و گربه ها، شیران، پلنگان، خرس ها و خرگوش ها را آفرید. این کادوی تولد شگفت انگیزی بود برای اولین انسان یعنی آدم، که خداوند در همان روز خلق کرد، آیا اسم اولین انسان را می دانید؟ در داستان بعدی در مورد او خواهید خواند.در روز هفتم، خداوند استراحت کرد. او این روز را یک روز مقدس نامید، زیرا که او تمام کار نیکوی خود را به اتمام رسانیده بود

.پیدایش فصل ۱ و فصل ۲ آیات ۱ تا ۳