داوود

مرگ نوزاد داوود و بت‌شبا غیر عادی بود. اما وعده خداوند تحقق میابد، فرزندی که از رابطه نامشروع متولد شود، از بین خواهد رفت. اما این عذاب چرا نازل شد؟ پشت پرده رابطه داوود و بت‌شبا چه داستانی قرار داشت؟

روزگاری که کشور در تب و تاب جنگی خونین بود، فرمانده داوود، پس از یک روز سخت در کنار پنجره بیرون را نظاره می‌کرد که زنیزیبا توجه او را جلب کرد. این زن در حال استحمام بود. فرمانده ، به ماموران امر کرد زنرا به نزد او آورند. داوود که به او دل باخته بود با او رابطه برقرار کرد. دیدارهای پنهانی فرمانده و این زن که نامش بت‌شبا نام داشتادامه یافت. تا اینکه تغییرات جسمانی بت‌شبا خبر از تولد قریب‌الوقوع نوزادی می‌داد که نتیجه رابطه آن‌ها بود. این تولد می‌توانست رسوایی به همراه اورد. چون بت‌شبا همسر یکی از سردارن داوود بود که برای فرماندهدر جبهه‌ها می‌جنگید. این چنین شد که داوود سردار خود را به خط مقدم فرستاد تا از شر او راحت شود. با مرگ همسر بت‌شبا در نبرد با دشمنان، داوود او را پیش از تولد نوزاد به زنی برگزید.

این عمل که بر اساس قانون موسی گناه تلقی می‌شد، عذاب الهی را به همراه داشت. به فرمان خداوند علاوه بر مرگ فرزندان داوود، سرزمین آن‌ها درگیر خشکسالی شد. مردم خشمگین که از قضیه مطلع شده بودند برای رفع بلا و عذاب الهی تصمیم به سنگسار بت‌شبا گرفتند. اما پیش از آنکه این زن گرفتار خشم مردمان شود، داوود با قبول گناه خود به نزد خداوند رفت تا از اوطلب استغفار کند.

ورود ابرهای باران‌زا و فرود آمدن قطرات باران بر سرزمین پیامبران ابراهیمی خبر از بخشش گناه داوود داد.