داستانهای کتاب مقدس

داستان هایی از کتاب مقدس


کتاب‌ مقدس مملو از داستان‌هایی است که با پیگیری آن‌ها می‌توان پند‌های فراوانی آموخت. این داستان‌ها به مثابه‌ی چراغی می‌توانند از راز‌ و رمز‌های حیات انسانی در ابعاد گوناگون روان‌شناختی و اجتماعی پرده برداشته و ما را با گذشته خود آشنا سازند.

در این بخش داستانهای کتاب مقدس و کلام خدا را خواهید شنید. در شروع شما داستان آفرینش خلقت را خواهید شنید که چطور خداوند زمین و آسمانها و هرآنچه در آن است را آفرید. همچنان توسط کلام خداست که ما هدف خداوند را که انسان را برای مشارکت و دوستی با خود خلق کرد درک خواهیم کرد. گناه انسان باعث دوری او ازخدا شد ولی توسط داستانهای کتاب مقدس خواهیم دید که خداوند همیشه دنبال انسان گمشده است تا او را نجات دهد. امیدوار هستیم با خواندن این برنامه ها برکات خاص خداوند را دریافت کنید.

داستان های کتاب مقدس

تقدیم به همه با ایمانان سراسر دنیا

home_church_box_1

Matthew the Apostle

One of the twelve apostles

home_church_box_3

Mark the Evangelist

Author of the Gospel of Mark


home_church_box_3

Mark the Evangelist

Author of the Gospel of Mark

home_church_box_1

Matthew the Apostle

One of the twelve apostles